Ketua Unit Pengurusan (HEA)


KETUA PENGURUSAN UNIT HAL EHWAL AKADEMIK (HEA) / 
TIMBALAN KETUA EKSEKUTIF

DR MOHD RAMIZU BIN ABDULLAH @ ZAKARIA

ROSANIKI BT ISMAIL
PEGAWAI EKSEKUTIF KANAN