VISI & MISI

 

 Visi

"Sebuah Institusi Pendidikan Tinggi Islam Yang Terunggul"


Misi

"Bertekad untuk melahirkan graduan yang progresif, berilmu, bertaqwa dan berakhlak mulia yang dapat memberi khidmat kepada ummah dengan penuh dedikasi dan berkesan."