Sijil Pengajian Bahasa Arab

 

MODUL ASAS BAHASA ARAB
 

TAHAP SATU

Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar jenis-jenis kata nama dalam bahasa Arab melaui teks-teks pilihan.

TAHAP DUA

Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar jenis-jenis kata kerja dalam bahasa Arab melalui teks-teks pilihan

TAHAP TIGA

Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar struktur ayat selapis dalam bahasa Arab melalui teks-teks pilihan.

 
MODUL BAHASA ARAB MELALUI IBADAT
 

TAHAP SATU

Kursus membincangkan makna ayat yang dibaca dalam solat.

TAHAP DUA

Kursus ini membincangkan makna ayat yang dibaca dalam wirid dan doa seharian.

TAHAP TIGA

Kursus ini membincangkan makna ayat yang dibaca dalam situasi tertentu

 

MODUL BAHASA ARAB KOMUNIKASI

 

TAHAP SATU

Kursus ini membincangkan asas-asas komunikasi dalam bahasa Arab dengan betul berdasarkan situasi yang berlaku.

TAHAP DUA

Kursus ini membincangkan asas-asas komunikasi dalam bahasa Arab dengan betul berdasarkan situasi yang berlaku.

TAHAP TIGA

Kursus ini membincangkan uslub-uslub komunikasi dalam bahasa Arab berdasarkan situasi yang dicipta oleh pelajar dengn memberi fokus terhadap latihan sesama mereka.

 

MODUL BAHASA ARAB MELALUI AL-QURAN

 

TAHAP SATU, DUA DAN TIGA

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tatabahasa Arab yang dipilih dalam surah-surah pilihan.

 

MODUL BAHASA ARAB MELALUI AL-HADITH

 

TAHAP SATU, DUA DAN TIGA

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tatabahasa Arab yang dipilih dalam hadith-hadith pilihan.

 

MODUL GAYA BAHASA AL-QURAN

 

TAHAP SATU

Kursus ini membincangkan gaya bahasa al-Quran dari sudut semantik (al-kalam al-Khabari)

 

TAHAP DUA

Kursus ini membincangkan gaya bahasa al-Quran dari sudut semantik (al-Kalam al-Insya’i)

 

TAHAP TIGA

Kursus ini membincangkan gaya bahasa dan kepuitisnya (ilmu bayan & ilmu badi’)

 

TENAGA PENGAJAR

Pensyarah KIAS

 

WAKTU KULIAH

 

Kuliah akan diadakan setiap Jumaat

Jam 9.00 pg – 12.00 tgh

 

YURAN

 

Bayaran yuran yang dikenakan bagi setiap TAHAP termasuk nota pengajian adalah sebagaimana berikut;

Yuran Pendaftaran     : RM 30.00

Yuran Pengajian         : RM 200.00

Bayaran boleh dibuat secara ansuran Bayaran ansuran pertama RM100.00 perlu dibayar semasa hari pendaftaran.

 

PENILAIAN

 

Ujian dijalankan bagi tujuan menilai tahap pencapaian peserta. Walaubagaimanapun peserta tidak diwajibkan menduduki ujian tersebut. Peserta yang mengambil ujian akan dinilai berdasarkan aspek berikut ;

 

  1. Bertulis
 

SIJIL

 

Sijil akan diberikan mengikut kategori berikut :

  1. Sijil Lulus Berpangkat : bagi peserta yang lulus dalam peperiksaan tersebut
  2. Sijil Penyertaan   : bagi peserta yang gagal atau tidak mengambil peperiksaan tersebut.
 
 -- TAMAT --