Jabatan Usuluddin

 

      
PROFIL PENSYARAH
 
 KETUA JABATAN USULUDDIN  
 USTAZ MUHAMMAD ABDUL RAHIM BIN KAMARUL ZAMAN
 
Kelulusan Akademik :

 • M.A (Usuluddin), Universiti Kebangsaan Malaysia
 • B.A (Usuluddin), Univ Al-Azhar
 • Dip. Usuluddin, KIAS

 

Pengalaman :

 • Tutor, PMRAM, Mesir

 

Kemahiran/Kepakaran :

 • -
 
 
 
DR TUAN MOHD SAPUAN BIN TUAN ISMAIL

Kelulusan Akademik :

 • PHD Hadith, UniSZA.
 • M.A Hadis, UIAM.
 • B.A. Sharia & Islamic Studies, University of Jordan.

Pengalaman :

 • Pembantu Pensyarah, UIAM.
 • Guru ganti, SM Gaal, Pasir Puteh, Kelantan.
 • Imam, Masjid Greenwood, Kuala Lumpur.

Kemahiran/Kepakaran :

 • Hadis.
 • Akidah.
 
 
 
 
 
DR MUHAMMAD NASRON BIN YAACOB

Kelulusan Akademik :

 • Ph.D Usuluddin, USM.
 • M.A Usuluddin, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
 • B.A Usuluddin, Universiti Mu'tah, Jordan.

Pengalaman :

 • Guru Ganti, SMU (A) Azhariah, Melor, Kelantan.
 • Guru Ganti, SMU (A) Maahad Muhammadi (P), Kota Bharu, Kelantan.

Kemahiran/Kepakaran :

 • Tauhid.
 • Madkhal Fi Ulum Al-Tafsir.
 
 
 
 
WAZI BIN OTHMAN
 

Kelulusan Akademik :

 • M.A Usuluddin (Pemikiran Islam), IAIN Imam Bonjol, Padang, Indonesia.
 • B.A Usuluddin, Universiti Al-Bait, Jordan.

Pengalaman :

 • Guru, Yayasan Islam Kelantan.

Kemahiran/Kepakaran :

 • Aqidah Islamiyyah.
 • Aliran Pemikiran.
 
 
 
 
DR HILALUDDIN BIN ABDULLAH
 

Kelulusan Akademik :

 • Ph.D Usuluddin & Falsafah, UKM.
 • M.A Dakwah & Kepimpinan, UKM.
 • B.A (Hons) Dakwah & Usuluddin, Universiti Islam, Madinah.

Pengalaman :

 • Pemangku Ketua Jabatan Al-Dakwah Wal Qiadah, KIAS.
 • Pensyarah, Maahad Al-Dakwah Wal Qiadah, Yayasan Islam Kelantan.
 • Guru, Yayasan Islam Kelantan.

Kemahiran/Kepakaran :

 • Ulum al-Hadith.
 • Al-Khatabah
 
 
 
 
 USTAZ SAUFI BIN HAJI ABDULLAH

Kelulusan Akademik :

 • M.A. Quran dan Tafsir, Universiti Al-Bayt, Jordan.
 • B.A. Hons, Universiti Al-Azhar Mesir.

 

Pengalaman :

 • Guru di Yayasan Islam Kelantan (YIK).
 • Timbalan Mudir di Maahad Bahasa Arab dan Al-Qura Al Manar.

 

Kemahiran/Kepakaran :

 • Quran dan Tafsir.
 
 
 
 
USTAZ AHMAD MUJAHIDEEN BIN YUSOFF

Kelulusan Akademik :

 • P.H.D. Agama dan Kontemporari(Hadis), UMK.
 • B.A. Usuluddin, Universiti Al-Azhar, Mesir.
 • M.A. Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

Pengalaman :

 • Guru Agama Dan Bahasa Arab Di Sekolah Yayasan Islam Kelantan (Yik), Kelantan.
 • Guru Agama Dan Bahasa Arab Di Maahad Darul Anwar, Pulau Melaka, Kota Bharu, Kelantan.
 • Tutor Sambilan Di Oum.
 • Guru Kgsk Di Smk Chetok, Pasir Mas, Kelantan.
 • Guru Kafa Di Sk Salor, Kota Bharu, Kelantan
 • Pembantu Tadbir Sambilan Di Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.

 

 Kemahiran/Kepakaran :

 • Tafsir,

 • Ulum Al-Quran,

 • Hadis

 • Mustalah Hadis

 
 
 
MOHD KHAIRULNAZRIN BIN MOHD NASIR
 
Kelulusan Akademik :

 • M.A (Usuluddin), Universiti Malaya

 • B.A (Hadis dan Pengajian Islam),Universiti Islam, Madinah

 • B.A (Al-Quran dan Qiraat),Maahad Qiraat Shoubra, Mesir

 

Pengalaman :

 • Guru Ganti Di SMK Pitas, Sabah

 • Pensyarah Di OUM, Sabah

 

Kemahiran/Kepakaran :

 • -
 
 
 
 
MUHAMMAD ADAM BIN ABD AZID
 
Kelulusan Akademik :

 • M.A (Hadith), Universiti Malaya

 • B.A (Usuluddin (al-Quran & al-Hadith)),Universiti Malaya

 • B.A (Al-Quran dan Qiraat),Maahad Qiraat Shoubra, Mesir

 

Pengalaman :

 • Lecturer (Contract), Jabatan Usuluddin, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Nilam Puri, Kota Bharu, Kelantan, 2020.

 • Research Assistant, RABBANICA Journal, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), Nilam Puri, Kota Bharu, Kelantan, 2020.

 • Part-Time Lecturer, Sijil Pengubatan Islam, Kursus Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2020.

 • Module Evaluator, Sijil Pengubatan Islam (SPI), KPQS, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2019.

 • Books Editor and Evaluator:

  i. 40 HADIS PELESTARIAN ALAM SEKITAR, Zaini Ujang & Zulkifli Mohd Yusoff, 2019.
  ii. THE PROCEEDING OF 9TH ANNUAL INTERNATIONAL QURANIC CONFERENCE: INNOVATION & CREATIVITY IN SERVING THE QURAN, 2019.
  iii. PETUNJUK NABAWI BAGI ADAB KESOPANAN, Sharaf al-Qudha, Terj: Fauzi Deraman, 2019.
  iv. LAPORAN & HASIL PENYELIDIKAN TRGS: “In-Depth Investigation of Tibb Al-Nabawi-Based Natural Products Toward The Development of Pharmaceuticals, Neutraceuticals and Cosmeceuticals, 2019.
  v. TUMBUHAN DAN HERBA DALAM PERSPEKTIF ILMU WAHYU DAN SAINS, Mohd Yakub @ Zulkifli Mohd Yusoff et. al., (dalam semakan).

 • Module Writer, Sijil Pengubatan Islam (SPI), KPQS, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2019.

 • Assistant, Curriculum Review for Department Al-Quran and Al-Hadith Based on MQA Standard, 2019.

 • Research Assistant, Modules Development for “Sijil Pengubatan Islam”, Sijil Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2019.

 • Part-Time Tutor, Takhrij al-Hadith wa Dirasat al-Asanid (IIQ3003), University of Malaya, Session 2019/2020

 • Part-Time Tutor, Fiqh al-Kitab wa al-Sunnah (BQ2010), University of Malaya, Session 2019/2020.

 • Graduate Research Assistant, “Safe and Health Uses of Fruits and Herbs Mentioned in Al-Quran and Ahadith: An Analysis of Ethnomedicinal Importance in Islamic Products in Malaysia”. TR001A-2014A, 2016-2018.

Kemahiran/Kepakaran :

 • Hadith